Verdacht van een misdrijf?

Indien Justitie het vermoeden heeft dat u een strafbaar feit heeft begaan, kunt u door de politie worden aangehouden en voor verhoor worden overgebracht naar het dichtstbijzijnde politiebureau. De politie is verplicht u te wijzen op uw rechten.
Het is verstandig om u te beroepen op uw zwijgrecht en om te verzoeken om uw advocaat. U heeft namelijk het recht om voorafgaand het verhoor met een advocaat te spreken.

Sinds maart 2016 bestaat de mogelijkheid om een advocaat het verhoor te laten bijwonen zodat geen ongeoorloofde praktijken plaatsvinden. Doe geen afstand van dit recht; pas nadat u met uw advocaat heeft gesproken, kunt u bepalen welke proceshouding u inneemt.

Indien u bij voorkeur verzoekt om een advocaat, is de politie vanaf dat moment verplicht om  deze op te roepen voordat enig verhoor zal plaatsvinden. Joost Schoffelen neemt deel aan de zogenoemde piketdienstregeling en is 24/7 voor u bereikbaar. Hiervoor dient u enkel om bijstand van advocaat Joost Schoffelen te vragen; de RvR (Raad voor Rechtsbijstand) waarna hij direct in kennis wordt gesteld en binnen twee uur op het politiebureau zal verschijnen.

Let op! Op het moment dat u bent aangehouden als verdachte van een misdrijf en in de politiecel moet blijven, worden de advocaatkosten in de meeste gevallen gedekt door de overheid.

Na voor de (hulp)officier van justitie te zijn geleid, kunt u door de politie maximaal 9 uur worden opgehouden voor verhoor. Hier tellen de nachtelijke uren – tussen 00.00 uur en 09.00 uur – niet in mee. Daarna kunt u – slechts indien het onderzoek dit rechtvaardigt – drie dagen in verzekering worden gesteld. De termijn van drie dagen kan drie dagen verlengd worden.

Wel dient u binnen drie dagen en 15 uur sedert het moment van aanhouding, voor een rechter te zijn geleid, de rechter-commissaris. Deze toetst de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling en – indien gevorderd door de officier van justitie –  beslist deze rechter of u voor 14 dagen in bewaring wordt gesteld. In een dergelijk geval, wordt u overgebracht naar een Huis van Bewaring.

Indien de officier van justitie het noodzakelijk acht, kan hij de raadkamer (drie rechters) van de rechtbank verzoeken om gevangenhouding. De gevangenhouding kan maximaal 90 dagen bedragen.

Indien een der bovenstaande dwangmiddelen wordt toegepast, is een gedegen verdediging noodzakelijk; Joost Schoffelen biedt u deze verdediging en gaat voor u tot het uiterste. Gedreven, volhardend in zijn standpunt, overtuigend en met de nodige passie voor zijn vak zal Joost Schoffelen u bijstaan met raad en daad.