Geweldsdelicten

Zodra u in aanraking bent gekomen met de politie ter zake van mishandeling, openlijke geweldpleging of vernieling, is juridisch een aantal zaken van belang. Uiteraard is dat uw positie als verdachte, getuige of slachtoffer. Voorts is de vorm van het voorval van belang. Hiertoe worden in de wet diverse soorten geweldsdelicten onderscheiden.

Geweldsdelicten kenmerken zich in de fysieke gedraging van een verdachte jegens personen en/of goederen met als gevolg dat er letsel of schade is of zou kunnen ontstaan uit deze gedraging.

Van belang hierbij is dat geweldsdelicten in vele gradaties voorkomen. Juridisch spreekt men over eenvoudige mishandeling en zware mishandeling. Zoals men waarschijnlijk verwacht, staat een zwaardere straf op zware mishandeling dan op eenvoudige mishandeling. Van welke gradatie sprake is, is afhankelijk van de zogenoemde strafverzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld het gevolg van aangebracht zwaar lichamelijk letsel, het gebruik van wapens bij de mishandeling, of gebruik van geweld tegen een ambtenaar in functie.

Ook indien u verdacht wordt van mishandeling is het van belang dat u zo spoedig als mogelijk, bij voorkeur voor het eerste verhoor, met ons in contact treedt. Immers is uw verklaring van doorslaggevend belang!