Verboden wapenbezit

De wet Wapens en Munitie kent verschillende categorieën van verboden wapenbezit stelt regels omtrent het bezit van messen, boksbeugels, peperspray, stroomstootwapens, zwaarden, geweren en (alarm)pistolen. Ook kent deze wet speciale bepalingen over het gereguleerde bezit van wapens (op grond van een vergunning), zoals het bezit van een wapen ten behoeve van de sport of jacht.

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie in verband met de wet Wapens en Munitie? Wordt u bijvoorbeeld verdacht van (illegaal) wapenbezit of wapenhandel? Neem direct contact op met  Schoffelen Strafrechtadvocatuur voor een vrijblijvend advies. Wij kunnen u bijstaan indien u wordt verdacht van illegaal wapenbezit. Tevens bieden wij bijstand op het moment dat uw wapen in beslag is genomen of uw vergunning is ingetrokken.