Is er een wietplantage bij u thuis aangetroffen?

Wanneer in uw woning of bedrijf een hennepkwekerij wordt aangetroffen en te maken krijgt met politie of justitie, is dit vaak ingrijpend. Er komt ontzettend veel op u af. U wordt aangemerkt als verdachte, wordt verhoord door de politie, hetgeen veelal zal leiden tot strafrechtelijke vervolging en dagvaarding te verschijnen voor de strafrechter. Kundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde wiet advocaat is vereist wanneer blijkt dat uw wietplantage is opgerold.

De strafrechtadvocaten van Schoffelen Advocatuur bieden u rechtsbijstand in alle wiet/hennep gerelateerde kwesties. Vanaf het eerste contactmoment, worden direct uw belangen veilig gesteld en uw rechten gewaarborgd middels het verlenen van bijstand nog voordat u door de politie wordt verhoord. Tevens zullen de processtukken -waaronder het bewijsmateriaal- direct met spoed worden opgevraagd. Nadat het politieonderzoek is afgerond, verlenen wij rechtsbijstand gedurende de verdere vervolging en ter zitting van de rechtbank.

Wij gespecialiseerd als wiet advocaat staan voor u klaar bij alles wat op uw weg komt. Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.

U wordt aangehouden en u bent verdachte; wat is uw positie?

Indien Justitie het vermoeden heeft dat u een strafbaar feit heeft begaan, kunt u door de politie worden aangehouden en voor verhoor worden overgebracht naar het dichtstbijzijnde politiebureau. De politie is verplicht u te wijzen op uw rechten. Het is verstandig om u te beroepen op uw zwijgrecht en dat u om uw hennep advocaat verzoekt. U heeft namelijk het recht om eerst met een hennep advocaat te spreken voordat u wordt verhoord door de politie. Doe geen afstand van dit recht; pas nadat u met uw advocaat heeft gesproken, kunt u bepalen welke proceshouding u inneemt.

Indien u bij voorkeur verzoekt om een advocaat, is de politie vanaf dat moment verplicht om deze op te roepen voordat enig verhoor zal plaatsvinden of verdergaat. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten neemt deel aan de zogenoemde piketdienstregeling en is 24/7 voor u bereikbaar.

Straf wietplanten

Nadat het politieonderzoek is afgerond, zal de officier van justitie in het merendeel van de gevallen overgaan tot strafvervolging waarna u een oproep ontvangt om te verschijnen voor de rechter. Deze rechter beslist of u een strafbaar feit hebt begaan. Wordt u strafbaar bevonden, dan zal de rechter overgaan tot strafoplegging. Hoe deze straf eruit komt te zien is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Daarover vallen onder meer het aantal planten, de eerdere oogsten, de mate van betrokkenheid, rol en professionaliteit, recidive (of u eerder bent veroordeeld voor hennep), uw strafblad en uw persoonlijke omstandigheden.

Aantal hennep planten

Het aantal planten gevonden in uw wietplantage vormt de basisregel voor het bepalen van de uiteindelijke straf. Overeenkomstig de richtlijnen die door de rechters worden gehanteerd, resulteert een hennepkwekerij bestaande uit nul tot honderd planten in een geldboete tot een maximum van €1000,-. Een vondst van honderd tot vijfhonderd planten in een taakstraf van 120 uur + voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn er vijfhonderd tot duizend planten aangetroffen, dan lopen deze straffen op tot een taakstraf van 180 uur en zelfs onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Let op! De rechter is niet gebonden aan deze richtlijnen! Voorts zien deze richtlijnen enkel en alleen toe op de situatie van een zogenoemde ´First Offender´en de lichtst denkbare omstandigheden. Een goede verdediging in combinatie met de juiste strategie is daarom van groot belang. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten stelt, voorafgaand aan elke procedure, in overleg de te voeren verdedigingsstrategie vast.
Het merendeel van de hennepkwekerijen die worden opgerold zijn de thuiskwekerijen: de thuisteler op zolder of in de kelder tot 200 planten waarbij een eerdere oogst worden aangemerkt.
De dagelijkse praktijk van Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten heeft uitgewezen dat deze hennepkwekerijen gemiddeld genomen worden bestraft met een taakstraf variërend tussen de 80 en 120 uur; indien de verdachte een First Offender betreft. Zoals bovenstaand is aangegeven, is het echter afhankelijk van de omstandigheden van elk geval.
Mate betrokkenheid, rol en professionaliteit
De mate van betrokkenheid, rol en professionaliteit tijdens de hennepteelt is eveneens van invloed op de strafmaat. Wordt het delict gepleegd in samenwerking met anderen, dan geldt in principe een strafverhoging van 25 procent. Een kleinere rol in het geheel leidt daarentegen weer tot een strafvermindering van 33 procent.

Ontnemingsvordering wietplanten/hennepkwekerij

De grootste zorg dien verdachten in een hennepzaak ervaren, is echter niet de daadwerkelijke straf maar een maatregel: de ontnemingsvordering, oftewel de ‘pluk ze’ maatregel. Deze vordering is uitdrukkelijk geen straf of boete maar een maatregel in het leven geroepen om het voordeel door de veroordeelde behaald uit criminele activiteiten van de veroordeelde te kunnen afnemen; oftewel een maatregel die de hennepkweker verplicht het verdiende geld terug te betalen aan de overheid.
Of sprake is van behaald voordeel, wordt bepaald aan de hand van meerdere indicatoren. De berekening is gebaseerd op de volgende vijf:
1. het aantal oogsten
2. het aantal planten
3. de opbrengst per plant in grammen hennep
4. de verkoopprijs van een kilo hennep
5. de kosten die voor aftrek in aanmerking komen
Omdat justitie doorgaans niet afgaat op de verklaring van de verdachte omtrent eerdere oogsten en opbrengsten, volgt een berekening. Hierbij gaat justitie gemiddeld uit van 28,2 gram gedroogde hennep per plant x aantal planten x aantal oogsten. De verkregen hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met de verkoopwaarde. Het verkregen bedrag vormt het uitgangspunt van de ontnemingsvordering.

Navordering stroom

Wanneer er illegaal stroom is afgetapt en hiervoor bewijs bestaat, ontvangt u een procedure van de energiemaatschappij. We noemen dit de navordering van het stroom, waarbij een berekening van het energiebedrijf leidt tot een te betalen bedrag. Dit bedrag wordt in veel gevallen aangevuld met administratieve kosten.

Heeft u een gespecialiseerde hennep advocaat nodig?

Komt u in aanraking met politie of justitie of wenst u vooraf advies omtrent een hennepgerelateerde kwestie? Schoffelen strafrecht Advocaten staat 24/7 voor u klaar!
Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar via 0475 – 769 167 en 24/7 via 06-44 222 902. Of neem contact op via het contact formulier.